Tasarımlarda Ayırt edicilik

Tasarımlarda ayırt edilebilme ilgili tasarımın görsellerinin diğer tasarım ürünlerinden insan duyularında belirgin olarak farklılık yaratması ile açıklanabilir. Tasarım tescil işlemlerinde en önemli husus bir tasarımda insan duyularını harekete geçirmesidir. Bu özelliğine sahip değil ise ise tescil edilip ve koruma altına alınamaz.

Ayırt edici özellik ürüne has kendi nitelikleri ifade etmek amacı ile kullanılmalıdır. Bu nitelikli özelliklerin değerlendirmesinde başvuru yapılan tasarımın diğer tasarımlardan, görsel anlamda farklılıklar yaratıp yaratmadığına bakılır.

Yasaya istinaden, tasarımın ayırt edici görsel özellik açısından diğer tasarımlara nazaran yansıtacağı farklılıklar seviyesi belirgin olmalıdır. Bunun anlamı da, diğer tasarımdan ilham alarak tasarlanan tasarım kesin olarak önceki tasarımlara benzer özellikler taşıyacaktır.